AKTYWNY NA CO DZIEŃ

CO MOŻE DAĆ UPRAWIANIE SPORTU ?

     Pragnienie bycia zdrowym i sprawnym jest wspólne dla kobiet i mężczyzn.

     Jednak pomimo tych naturalnych pragnień, ludzie tłumią w sobie dążenie do uzyskania zdrowia i dobrej kondycji fizycznej.

Nierzadko prowadzą niezdrowy tryb życia

   - pociągający za sobą przedwczesne starzenie

   - ograniczający ich skuteczność działania

Czy dostajesz zadyszkę po wejściu na czwarte piętro ?

Czy nie brakuje ci ruchu ?

Może już dawno należało coś z tym zrobić !!!

Eugen Sandow żyjący na przełomie XIX i XX wieku, legendarny siłacz i znany na świecie popularyzator zdrowego stylu życia              

                        napisał książkę zatytułowaną "Życie to ruch".

Sam tytuł odzwierciedla narzucony ludziom, naturalny wymóg ćwiczeń fizycznych.

Żyjąc w swoim naturalnym środowisku i postępując zgodnie z instynktem, zwierzęta cieszą się wyjątkowym zdrowiem ale spośród wszystkich istot żywych tylko człowiek świadomie gwałci prawa natury związane ze sprawnością fizyczną.

W rezultacie ludzie przeżywają udrękę, gdy różne części ich źle używanego ciała, jedna po drugiej, odmawiają posłuszeństwa, doznają kontuzji lub zaczynają chorować.

Organizacje, zajmujące się kulturą fizyczną, zdają sobie sprawę z tego, że szybkie tempo życia w obecnych czasach czyni styl życia niepraktycznym dla większości ludzi.

Wolne chwile są rzadkie i cenne, a więc działania, podejmowane przez nowoczesne społeczeństwa na polu kultury fizycznej, muszą być odpowiednio krótkie, intensywne i dające szybkie rezultaty.

Nic więc dziwnego, że wśród wykwalifikowanych instruktorów ćwiczeń fizycznych panuje od dawna trend do odchodzenia od nieco przestarzałej i zabierającej sporo czasu gimnastyki zdrowotnej oraz ruchów swobodnymi rękami.

Zamiast tego powszechną akceptację zdobyło używanie sztang i podobnego sprzętu związanego ze stosowaniem progresji obciążeń.

Uważa się to za praktyczny sposób zahamowania zgubnego dla rodzaju ludzkiego zaniku sprawności fizycznej. Zarówno fizjologowie, jak i lekarze twierdzą, że trening siłowy, zapewniając szybki rozwój umięśnienia i siły, skutecznie wychodzi naprzeciw aktualnym oczekiwaniom ludzi w stosunku do ćwiczeń fizycznych.

Script logo