„Szczęśliwy ten, kto czyta na głos,

oraz ci, którzy słuchają słów tego proroctwa

       i zachowują, co w nim napisano (…)”   

(Biblia – Księga Objawienia 1:3)

DLACZEGO WARTO CZYTAĆ BIBLIĘ CZYLI PISMO ŚWIĘTE ?

  1. Pismo Święte jest najczęściej tłumaczoną i najbardziej rozpowszechnioną księgą na świecie.

Według danych z października 2016 roku Biblię (lub jej fragmenty)

przetłumaczono na 3223 języki świata.

Rozpowszechniono już miliardy egzemplarzy całej Biblii.

  1. Biblia to najstarsza księga religijna na świecie –

jej spisywanie rozpoczęto jakieś 3500 lat temu.

Żadna inna święta księga nie jest nawet w przybliżeniu tak stara.

 

Koran – święta księga islamu uważana przez muzułmanów za słowo Allaha

            powstał w latach 610-632 n.e

Konfucjusz żył w latach 551 - 479 p.n.e.

Budda Siakjamuni – założyciel buddyzmu – (właściwie nazywał się Siddhartha Gautama )

  Zmarł w 480 roku p.n.e. – według ustaleń historycznych

          w 544 roku p.n.e. – według tradycji

  Z tego okresu pochodzą ich pisma

Sintoizm – nazwa nadana w Japonii rodzimym kultom religijnym występującym w różnych

                formach i odłamach nie mających wspólnego kanonu świętych ksiąg i wierzeń.

                Sama nazwa shinto powstała dopiero w odpowiedzi na wprowadzenie do Japonii

                buddyzmu w połowie VI wieku n.e.

                Święte pisma sintoizmu mają w swej obecnej formie nie więcej niż 1200 lat.

Bhagawadgita przez większość Indusów uważana za świętą księgę hinduizmu

                najbardziej reprezentatywną dla ich religii i filozofii.

       Księga ta prawdopodobnie została skomponowana między III a II w p.n.e.

Księga Mormona – m.in. dla wyznawców

Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

stanowi jedno z podstawowych pism świętych.

Ich zdaniem tłumaczenia z języka reformowanego egipskiego dokonał

Józefa Smith na podstawie starożytnych płyt, otrzymanych od proroka

Moroniego. Pierwsze wydanie tej księgi to marzec 1830 (Palmyra USA)

 

Żadna z tych ksiąg nie zawiera tak dokładnego

opisu dziejów ludzkości z minionych 6000 lat jak Biblia

Mimo swego wieku Biblia - jest niezwykle aktualna –

można w niej znaleźć wiele rad, praktycznych w dobie dzisiejszej.

Chcąc poznać religię w jej pierwotnej formie - trzeba wziąć do ręki Biblię.

„Ta księga prawa niech się nie oddala od twoich ust

i czytaj ją półgłosem dniem i nocą,

byś dbał o postępowanie zgodne ze wszystkim,

co jest w niej napisane;

bo wtedy zapewnisz swej drodze powodzenie

i wtedy będziesz działał mądrze”

 

                                                                      (Biblia - Księga Jozuego 1:8)

Script logo